Story telling Design

Zelf Reflextie

Toen x Nu= Later

Serious Gaming

Applied Gaming

Perfect Match

The End

Van Waar?

Wanneer je bij sommige mensen naar het saldo van hun spaarrekening kijkt ontstaat vaak de vraag: Waar komt het toch vandaan? Gewoon het feit dat soms iemand op zeer jonge leeftijd zoveel  spaargeld op zijn of haar rekening heeft! Meestal is er in een dergelijk geval sprake van oud geld! Grootouders, ouders en overige familie hebben geërfd en er zelf nog meer bij gespaard en uiteindelijk heeft de jongste generatie een noemenswaardig opvallend fortuintje. Ik heb precies dat maar dan met kennis. Mijn moeder gaf 38 jaar les op het voortgezet onderwijs en begon in 1947 in Nederland (net na de oorlog). Zij gaf toen les aan kinderen van het 1e leerjaar basis onderwijs in Amsterdam Oost.

Toen

Een gezegde van George Santayana luidt: “A child only educated at school is an uneducated child”. Dat heb ik dus absoluut niet! Bij mij lopen gebeurtenissen rondom kennis meestal parrarel tussen binnen en buiten school. Toen ik mijn eerste school diploma (basisonderwijs) behaalde zat ik op de John F. Kennedy school in Breda.

John F. Kennedy School Breda

Ik kwam thuis met mijn diploma en mijn moeder was helemaal in haar nopjes natuurlijk en apetrots op mij. In die tijd was ik één van de kinderen in onze wijk die het beste kon knikkeren. Ik won altijd zakken vol met knikkers van andere kinderen. Een paar dagen voor mijn diploma uitreiking zat ik mijn laatste aanwinst aan knikkers op de bank in de woonkamer te tellen toen er plots een knikker achter de kussens van de bank verdween. Ik stak mijn hand achter de bank en vond naast mijn knikker ook zomaar een heel oud verkreukeld briefje van tien achter in de bank!   Van mijn moeder mocht ik het briefje houden toen ik haar over mijn vondst vertelde. Ze zei dat ik het moest zien als een beloning voor mijn uitstekend knikkerspel in de speeltuin.

 €10,-

Wat  mijn moeder niet wist is dat ik onderweg naar huis Marco was tegengekomen. Marco was de jongste zoon van één van de grootste criminele families uit de wijk die altijd gestolen spullen aan de deur kwamen verkopen. Hij had een tas bij zich vol met sieraden waarvan hij zei dat hij die van zijn vader moest verkopen. Ik keek in de tas en vond een 18 karaats gouden ring met daarop een munt met de kop afbeelding van wijlen president John F. Kennedy. Ik wist Marco te overtuigen en kocht die zware 18 karaats gouden ring van Marco voor slechts 10,- piek.

Die ring paste mij als gegoten! Ik kwam dus symbolisch thuis met een diploma en een gouden ring van John F. Kennedy ….School certificaat alsook van de Straat. (Als je goed kijkt op de foto zie je de ring aan mijn vinger, mijn moeder en ik knuffelend zittend op dezelfde bank ). Zo ontstond dus ook mijn liefde voor sieraden, omdat elk sieraad meestal ook een heel boeiend verhaal met zich meebrengt. 

Jaren later heb ik deze ring weten te verkopen voor 200,- en hiermee kocht ik mijn eerste top 100 nummers.

Deze nummers samen werden uiteindelijk eigenlijk de soundtrack album van mijn jeugd. Hieruit ontstond weer veel later mijn liefde voor sound, muziek, vocals en dans.   

Lord Of The Ring

Nu & Later

 Er is ook een ander gezegde: “It takes a village to raise a child“. Als ik nu terug kijk komt het bij mij erop neer, “that I was raised by a village of leaders and teachers“! Mijn moeder was onderwijzeres, haar oudste zus ook en die was getrouwd met ook een onderwijzer. Haar jongste zus was ook onderwijzeres en getrouwd met een directeur van een school. Mijn vader was kapitein op verschillende olie tankers (dus vaak afwezig) en mijn grootvader was geestelijk leider, namelijk Dominee. Ik bracht met al deze familieleden heel véél leerzame tijd door en had ik de luxe te kunnen kiezen door wie en zodoende op welke wijze ik iets uitgelegd kreeg. In mijn begin jaren bracht ik nog de meeste tijd door met mijn grootvader de Dominee.

Opa was al gepensioneerd, leefde eigenlijk al z’n 3e leven en had in zijn leven 3 zonen op jeugdige leeftijd verloren. Op zijn oude dag was hij zo blij als een kind toen hij plots mij kreeg om voor te zorgen. Mijn moeder was in die tijd vaak weg om de wereld te verbeteren wat zij zelf omschreef als “de strijd”. Ik leerde heel veel van opa en kreeg heel veel oude kennis van hem mee. Ik leerde al van heel jongs af aan veel over eerlijkheid, loyaliteit  en moraliteit.

Opa en oma hadden beiden een koninklijke onderscheiding  van Ridder in de Orde van Oranje Nassau, dit, voor het werk wat zij jarenlang hadden verzet in dienst van de Zeister Zending in het Gooi. Ik was daarom later ook altijd extra trots op opa omdat hij dezelfde koninklijke onderscheiding had die voetballer  Johan Cruijff ooit ook kreeg. Ik wilde toen ook niets liever dan later net als opa zijn. Ik wilde altijd ook net als hem gekleed zijn dat mijn moeder zelfs speciaal voor mij ministropdassen moest laten maken. Doordat   Opa  na zijn pensionering (ondanks verlamd te zijn geraakt) gewoon door ging met het verrichten van gemeente werk als dominee, werd hij  later binnen de protestantse gemeente met maar liefst 60 jaren arbeid de dominee met de meeste dienstjaren ooit. Zijn vrolijkheid en respect voor de mens heeft hij zijn leven lang altijd met zich meegedragen.  

Learn by Example

Mijn vader zat bij de vrijmetselarij, knappe licht donkere man met donker groene ogen,  die altijd ook een zonnebril droeg met groene glazen met een stem die je niet kon ontgaan. Heel spiritueel, moralistisch en heel georganiseerd ingesteld. Wel heel streng maar dat kwam mede door zijn beroep als kapitein.

Mijn vader had het streven om elk jaar van zijn leven minimaal één diploma ergens voor te halen. Hij had ook een muur vol met ingelijste diploma’s, certificaten  e.d.. Daarnaast ook nog een plank vol in de kast die nog in enveloppen zaten die nog uitgepakt moesten worden,  waarvan hij soms zelfs vergat dat hij bepaalde diploma’s ooit had gehaald. Hij zocht ook zijn hele stamboom uit waardoor ik nu foto’s heb tot wel 5 generaties vaders. Ik kreeg zijn voornaam (wat betekent “de donkergekleurde”) en de achternaam van mijn moeder. 

Captain, Captain o my Captain

Serious Games & Perfect Match

Mijn moeder kon waanzinig goed vertellen, hierbij wist ze ook nog perfect het bijbehorende spelletje erbij te verzinnen. Haar verhalen boeiden niet alleen maar konden je ook iets leren of iets in je los maken of juist in beweging brengen. Ik werd in mijn jeugd ook elke avond voor het slapen gaan rijkelijk gevoed met verhalen en bijbehorende betekenis en advies over te ondernemen acties. Het begon voor mijn moeder toen ze in 1947 als onderwijzeres naar Nederland werd gehaald omdat er door de oorlog een tekort aan leerkrachten in het onderwijs was ontstaan. Aanvankelijk kwam ze om les te geven op het voortgezet onderwijs maar door een gebrek aan vertrouwen ( of ze dat wel aan zou kunnen) werd ze geplaatst om les te geven in het basis onderwijs (1e leerjaar).

Wat velen niet wisten is dat lesgeven aan deze groep nog veel moeilijker was dan lesgeven aan het  voortgezet onderwijs. Deze kinderen waren allemaal getraumatiseerd door de oorlog en hadden de meesten hun hele leven lang niks anders dan oorlog gekend.  Het was al een probleem om ze netjes in een rij te laten lopen, want ze dachten dat ze naar een concentratiekamp werden gelokt.

Met spelletjes heeft mijn moeder uiteindelijk les kunnen geven. Ze wist deze ook op dagelijkse basis te verzinnen. “De juf was een brilletje waarmee je door een zeepbel kon kijken hoe het aan de andere kant van de wereld was”! Al gauw kwamen opa’s en oma’s  hun kleinkinderen van school halen en brengen omdat ze zo graag wilden zien wie die juf was waar hun kleinkind het altijd over had. “Wanneer ik later groot ben wil ik daar gaan wonen waar de juf vandaan komt…want:  “Daar is er geen oorlog en schijnt er elke dag de zon!” Op de klasse foto zie je een jongetje nog druk aan het kijken door zijn vinger brilletje.   

Applied & Serious Gaming

NL Studio staat voor:Next Level Studio

BROKERS IN APPLIED GAMES

Next Level is een belangrijk begrip in de Game Industrie. Met Next Level wordt meestal de verhoogde innovatie of moeilijkheidsgraad en effectiviteit van een spel aangeduid. Wanneer wij het bij het gamen hebben over effectiviteit, doelgerichtheid en toegankelijkheid dan hebben wij het over de belangrijkste kenmerken van Applied en Serious Gaming. NL Studio is ontwerper, uitgever en broker van een verscheidenheid aan games en toepassingen waarbij deze eigenschappen centraal staan. Ons motto is: "Doe Speels dan doe je al normaal genoeg !"   

Opgericht in 2002 begon NL Studio met het introduceren van innovatieve technieken in een multidisciplinaire Sound Studio. Ter bevordering van de betrokkenheid stond hierbij het spel element centraal. 

 

wat anderen, leraren en leidinggevenden over mij zeiden

En, Wat ik zelf zeg

Mijn grootvader de dominee noemde me altijd zijn kleine waarheidsdiscipel. Dit omdat ik altijd zo direct kon zijn over wat naar mijn mening wel of niet klopte. -“Waren er ook van alle vissen twee stuks in de ark van Noah? En waarom,  want vissen kunnen toch zwemmen? En hoe kreeg hij dan 2 walvissen in zijn ark? Opa genoot er gewoon van en legde me alles in alle rust uitvoerig uit. Zelf wanneer ik stout was geweest zei hij in alle rust tegen me: “Ik ben vandaag genoodzaakt om je te straffen!” En legde vooraf aan mijn straf ook uitvoerig uit waarom. Ik hield ontzettend veel van hem, waar ik normaal niet zo van zingen hield zong ik de sterren van de hemel wanneer hij mij vroeg om een liedje voor hem te zingen. Dit is nog steeds het geval waarbij ik alleen hoef te zorgen dat ik aan hem denk.

Moeder zei toen ik haar vertelde dat ik naar de kunstacademie ging: “Dat zal je heel goed vormen” en ze kreeg gelijk. Ik ben trots op haar en haar werk en vele anderen zijn dat ook. Haar werk is gearchiveerd bij het instituut voor sociale geschiedenis in Amsterdam Oost. Ikzelf zette in 2002 NL Studio (Next Level studio) op in Amsterdam-Oost. Een multifunctionele / innovatieve geluid, sound en muziek studio met research functionaliteiten die hun tijd ver vooruit waren. Centraal stond daarbij het spelelement en hebben diverse nationale en internationale bekenden naar tevredenheid in NL Studio gewerkt.

Mijn moeder was één van de voortrekkers van de actiegroep: “Eer herstel voor Anton de Kom“,  (Surinaamse verzetsstrijder die in de 2e wereld oorlog omkwam in een concentratiekamp). Naar hem zijn zowel de Universiteit in Suriname alsook het stadhuisplein in Amsterdam Zuidoost vernoemd. Bij dit laatste deed mijn moeder op aandringen van de wethouder in 1989  de onthulling van de nieuwe naam, dit mede omdat zij in haar jonge jaren Anton de Kom daadwerkelijk had meegemaakt.

Mede door dit alles heb ik een intrinsieke afkeer tegen bepaalde kenmerken van het conservatisme, met name voor aanvaarding van ongelijkheid. Dit is mij vanaf mijn geboorte bijgebracht door mijn op innovatie gefocuste opa de geestelijk leider … een persoon die werd geboren in 1893 en maar liefst 2 wereldoorlogen meemaakte. Wanneer ik vandaag de dag bejaarden ontmoet moet ik altijd denken aan mijn grootouders en ben ik extra behulpzaam.

Met name wanneer dit het geval is in Amsterdam Oost, want dan realiseer ik me dat realistisch gezien dat het net zo goed kan gaan om een bejaard geworden oud leerling van mijn moeder. Kun je nagaan dat zodoende de inzet van mijn moeder via mij ruim een halve eeuw later nog steeds effect heeft op het veraangenamen van hun dagelijks leven en dat zonder dat ze het weten.  

Ds W.D. B. & Juf Adelia

De directeur van een bank waar ik ooit voor werkte zei ooit tegen mij nadat ik weer de hoogste sales hitratio had behaald: We weten niet hoe je het doet, maar ik wilde alleen zeggen “blijf het doen!” Een leraar van de middelbare school noemde me altijd zijn snelle jongen. Weer een andere directeur van een financiële organisatie zei bij het opmaken van de behaalde sales quota: Wat jij hier aan omzet hebt geflikt heeft nog nooit iemand in deze organisatie geflikt behalve ikzelf….ik kan dus eigenlijk met pensioen!”  Een andere zei weer: “Het lukt jouw allemaal zo makkelijk omdat jij echt van mensen kan houden en het ze ook kan laten voelen wanneer het zo is.”

De vrouw van de president (first lady) die een oude klasgenoot van mijn moeder was stelde mij tijdens een bezoek een vraag, over het antwoord dat ik gaf zei ze het volgende: “Ik vind je antwoord niet goed, maar bijzonder goed”! Hiermee doelde ze o.a. op de diepgang van het antwoord dat ik gaf. Weer een opdrachtgever (medisch therapeut) zei: Jeemig… wat heb jij een diepgang en je hebt het echt niet van vreemden.

Ik zelf had er nooit echt zo naar gekeken totdat er een aantal pupillen, leerlingen en collega’s van mijn moeder niet alleen grote successen, prijzen en awards behaalde maar ook aan baanbrekende projecten van belangrijke partijen meewerkte met hun unieke werkwijze. Schrijvers, kunstenaars, regisseurs, journalisten, filmmakers, creative-directors alsook politici. Ik realiseerde me dat ik als medepupil op z’n minst net zoveel als hun kon inbrengen aan diepgang, inzicht, creativiteit en werkwijze, ik die tijdens haar leven nog de meeste tijd met mijn moeder had doorgebracht.

Mijn doel …. met de kennis en ervaring van NL Studio nog dieper het onderwijs en coaching in met daarbij het spelelement centraal. Genoeg heb ik aan ervaring opgedaan middels training en praktijk. Volgens J.F.S. Directeur kort nadat ik in dienst trad en hij mij aan het werk zag: “Jij weet op een bijzonder boeiende manier middels een zelf gecreëerde methodiek de praktijk te beïnvloeden en te innoveren, ook al gaat het om iets heel simpels”. Klanten en cursisten die mijn stijl hoe dan ook door hebben… zijn er altijd ook helemaal weg van!

Directeur J. F. S. / Nicci Leggo

Ik heb niet een reeks aan flamboyante opleidingen, maar ik heb een ontzettend goede opvoeding gehad. Ik heb goed geleerd hoe zaken in perspectief te zien.

Mijn eerste HBO opleiding was Architectonische vormgeving aan de kunstacademie in Utrecht. Ondanks dat ik deze opleiding niet afmaakte (3jr) ben ik er toch heel trots op. Dit omdat niet een ieder met slechts de juiste vooropleiding zich kan inschrijven…nee…je moet worden toegelaten nadat je de docenten (zo’n 6 stuks om je heen) hebt weten te overtuigen van je talent. Dat lukte mij en velen behalve mijn moeder begrepen mijn opleidingskeuze niet. Ik koos voor binnenhuis architectuur en 3-D design. Ik haalde na 3 jaar al mijn tentamen maar stopte daarna voordat mijn stage jaar begon. Ik deed dit omdat de verleiding te groot was. Ik had in dat jaar namelijk buiten school al een aantal goed betaalde commerciële opdrachten lopen waardoor er van mijn stage en afstudeerjaar feitelijk niks terecht kwam. Mijn kracht ontwikkeling kwam doordat ik altijd hele mooie bedrijven heb gehad of mede heb opgezet voor anderen. 

Later kreeg ik toch nog een extra aantekening want ik bleek een uniek gevoel te hebben voor design op de computer. Nog veel later deed ik pas opleidingen op economisch en financieel gebied enz.. Fouten heb ik natuurlijk ook gemaakt en ben ik vaak wispelturig te werk gegaan maar dat kwam omdat er zoveel was wat mij interesseerde en ik er altijd ook een soort gevoel voor had. Met mijn hart op de juiste plek heb ik gezorgd dat er bij schuld altijd sprake was van een gelijkwaardige of soms zelfs hogere tegenprestatie dan het geen verschuldigd …jammer dat sommigen dat niet of pas veel later kunnen inzien.

Dat niks voor zijn tijd komt weet ik en niks gebeurt voor niets. Mijn moeder zei altijd: Elk leven heeft zin hoe kort het ook mag zijn.

Vormgeving zal altijd mijn grote liefde blijven en zeker vanuit architectonisch oogpunt…want …hoe iets is ingericht zal uiteindelijk altijd bepalen hoe je erin kan bewegen. Dit geldt voor je bedrijf , de liefde, je financiën je huis de aarde, je spiritualiteit en je moraal eigenlijk gewoon voor alles.

Me, Myself and I, M.B.

tarieven & Vergoedingen

Waarvoor kost ik wat ik kost en misschien ben jij mijn klant ook helemaal niet!

*Alle prijzen zijn excl. BTW.

Wij spreken af om te bellen nadat je lekker hebt gegeten en heerlijk  ontspannen achter de laptop of computer zit! Stuur nu alvast een bericht of email met zoveel mogelijk informatie.  Email: info@nlstudio.nl 

 

4 + 4 =

of